2015 – Léto

Vědomí se dostavilo v cca 3,15 hodin ráno s otázkou, kdo mi nechal rozsvíceno v koupelně? Postupně se začaly objevovat myšlenky a mozaika se skládala sama. To co se událo, rozesmálo i samotného účinkujícího.. Při večerní cestě z kuchyně do koupelny za běžnou hygienou se dostavilo nečekané pokušení, které znělo: „Pojď se na minutku natáhnout, vždyť už můžeš“…