Online trénink

Online_trenink

V rámci naší spolupráce je možné si vedle osobního a skupinového tréninku, zvolit i metodu online tréninku. Tato forma trénování však klade vyšší nároky na cvičence. Je nutné, aby se sám aktivně zapojoval do procesu. Součástí online tréninku je natáčení a rozbor videí, častější vzájemná online komunikace a částečně i samostudium. Rychlost postupu je zde přímo úměrná disciplíně každého jedince.

Online trénink
– Plánování tréninků, korekce videí a online podpora do 2 tréninků týdně: 3000,- Kč / měsíc, více než 2 tréninky týdně: 4000,- Kč / měsíc
– Minimální doba spolupráce 3 měsíce

Co všechno lze trénovat online?

Sám nejčastěji trénuji venku nebo v AZ Fitness či New Park Gymu.